-   כל טיים  -
 
 


תשלומים נוחים - טרייד אין - שרות ואחריות  - מוניטין רב שנים - קנייה בטוחה - משווקים מורשים ורשמייםבתחתית האתר בצד ימין
יש באנר נגישות
במידה ואתה נדרש לעזרה 
פנה לרוני דבוש
03-5461547

coltime.dabush@gmail.com
 


דפדפנים, תוכן ומבנה האתר

תקינה - האתר נתמך ע"י דפדפנים תקניים .

תוכן האתר - התכנים באתר נכתבו בצורה פשוטה, ברורה ונהירה.

מבנה האתר - מבנה האתר מושתת על ניווט נוח וברור ותפריט המאפשר התמצאות קלה, פשוטה ומהירה באתר.

האתר בפורמט ישן לא ניתן לשדרוג !!! ולכן התמיכה מוגבלת 

אתרים ואפליקציות שחייבים בחובת הנגשה, עשויים להיות פטורים ממנה מכוח הפטורים הספציפיים הבאים:
 

 • לעוסק פטור או עוסק עם מחזור מתחת ל-100,000 ₪ קיים פטור מלא מביצוע נגישות של שירותי אינטרנט.


האתר אינו מסחרי אינו מוכר או סוחר - אינו עומד קריטריון הנגשה 

אחריות לנגישות

אם נתקלתם בבעיה בנושא נגישות, נשמח אם תדווחו לנו ואנחנו נדאג לתקנה בהקדם – 

אנו משקיעים מאמצים כל העת במטרה להעמיד לרשות התושבים מידע באופן נגיש ככל האפשר. בכל מקרה בו הינך נתקל/ת במידע אשר אינו נגיש דיו עבורך. באם קיימת תקלה, או שיש לך הערה, שאלה או בקשה לקבלת מידע - נשמח לעמוד לרשותך, באמצעות פניה אל דואר האלקטרוני: coltime.dabush@gmail.com

להלן תיאור פעולות שבוצעו במסגרת הנגשת האתר:

תפריט נגישות - בחלקו התחתון הימני של כל עמוד, תמצאו תפריט נגישות המאפשר לכם: לשלוט על גודל המלל, לשלוט ברמת הניגודיות של התצוגה, לשלוט בצבע הגופן, להפעיל הדגשות לקישורים, לחסום אנימציה ולשנות את הפונט לקריא יותר.

ניתן לנווט בדפי האתר באמצעות מקשי החיצים במקלדת.

האתר מותאם לגולשים המשתמשים בתוכנות קורא מסך.

האתר כולל:

טקסטים חלופיים לתמונות.

אפשרות הגדלת תמונות.

 

פטור בשל אי היתכנות טכנולוגית

 • אם לא ניתן לבצע התאמה מסוימת או חלק ממנה, מכיוון שאין אפשרות טכנולוגית לבצעה, ניתן לקבל פטור מביצוע אותה התאמה.
 • הפטור יינתן על ידי מורשה נגישות השירות בגוף המבקש פטור, לאחר שהתקבלה חוות דעת של איש מקצוע בתחום, לפיה אכן לא ניתן לבצע את ההתאמה בשל סיבות טכנולוגיות.
 • הפטור יהיה תקף למשך 3 שנים, כאשר ניתן לחדש אותו ל-3 שנים נוספות.
 • כדי לקבל פטור מעבר לשתי התקופות האמורות (6 שנים במצטבר), יש לפנות בבקשה לאישור נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר ייתן אותו מסיבות מיוחדות שיירשמו.

 

ככלל, אתרי אינטרנט ואפליקציות המספקים שירותים לציבור בישראל, או מידע על שירותים כאמור, צריכים להיות מונגשים עבור אנשים עם מוגבלויות.

 • החובה חלה כל עוד מדובר בשירות שחייב בהנגשה, המופעל על ידי גוף שחייב בהנגשה ובאמצעות פלטרפורמה המחויבת בהנגשה. לפרטים נוספים אודות חובת ההנגשה ראו הנגשת אתרי אינטרנט ואפליקציות לאנשים עם מוגבלות.
 • עם זאת, קיימים מקרים בהם אתר או אפליקציה החייבים בהנגשה, יהיו זכאים לפטור ספציפי מחובתם.
 • בחלק מהמקרים הפטור ניתן באופן אוטומטי, אך קיימים מקרים בהם יש לפנות לגורם המוסמך כדי לקבל אישור לפטור.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • גופים אשר מקיימים תנאים מסוימים, עשויים להיות זכאים לפטור באופן אוטומטי, מבלי שיצטרכו לקבל אישור כלשהו.
 • עם זאת, קיימים פטורים אשר לא ניתנים באופן אוטומטי ויש צורך לפנות לגורם המוסמך כדי לקבל את הפטור.

פטור מחובת הנגשה בשל נטל כלכלי כבד

 • לגופים החייבים בהנגשה, קיים פטור אוטומטי כל עוד המחזור השנתי שלהם לא עולה על 1,000,000 ₪, בהתאם להוראות הבאות:
  • לעוסק פטור או עוסק עם מחזור מתחת ל-100,000 ₪ קיים פטור מלא מביצוע נגישות של שירותי אינטרנט.
  • לבעל מחזור בין 100,000 ל-300,000 ₪ קיים פטור שניתן לחדש כל 3 שנים, כל עוד המחזור השנתי לא עולה על 300,000 ₪.
  • לבעל מחזור בין 300,000 ₪ עד 1,000,000 ₪, קיים פטור זמני למשך 3 שנים להנגשה של אתרים קיימים בלבד, שהפעלתם החלה לפני 26.10.2017, ובהתאם לתנאים הבאים:
   1. אם נבנה אתר חדש לאחר 26.10.2017, על האתר החדש להיות נגיש.
   2. הפטור על האתר הקיים מותנה בכך שדרכי ההתקשרות לאותו גורם לצורך קבלת שירות יפורסמו באתר האינטרנט שלו באופן נגיש, או באתר אינטרנט נגיש אחר, לפי הצורך.
   3. הפטור יתחדש מידי 3 שנים, לאחר בדיקה מחדש של גובה המחזור הממוצע ל-3 השנים האחרונות, ובתנאי שהוא עדיין לא עולה על 1,000,000 ₪.